Lớp học Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư & Giám Đốc Tòa Nhà

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

(Theo Thông tư số 14/2011/TT-BXD ngày 25/11/2011 Quy định về hoạt động đào tạo,

Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư)

 Thời gian học: 74 tiết

1. Đối tượng học: Các thành viên Ban giám đốc doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư, Tổ trưởng các tổ kỹ thuật, bảo vệ, an toàn phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, Trưởng ca vận hành nhà chung cư và các cá nhân có nhu cầu.

2. Nội dung chương trình:

Nội dung

Số tiết

Kiến thức cơ bản về pháp luật đất đai, xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản và pháp luật liên quan

08

Kiến thức pháp luật về quản lý chất lượng, quản lý vận hành nhà chung cư

08

Quản lý vận hành, bảo hành, bảo trì nhà và hệ thống cấp điện, cấp và thoát nước trong và ngoài nhà chung cư–   Quản lý vận hành hệ thống cấp điện, cấp và thoát nước trong, ngoài nhà chung cư (nêu cấu tạo chính, nguyên lý hoạt động của hệ thống và việc xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành);

–   Việc bảo hành nhà chung cư, hệ thống máy móc, thiết bị cấp điện, cấp và thoát nước trong, ngoài nhà chung cư (bao gồm nội dung bảo hành, thời gian và kinh phí bảo hành kể cả phần sở hữu chung và phần sở hữu riêng của nhà chung cư);

–   Việc bảo trì nhà chung cư, hệ thống máy móc, thiết bị cấp điện, cấp và thoát nước trong, ngoài nhà chung cư (bao gồm nội dung bảo trì, quy trình và kinh phí bảo trì kể cả phần sở hữu chung và phần sở hữu riêng của nhà chung cư);

–   Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa doanh nghiệp quản lý vận hành với Chủ đầu tư, Ban quản trị, chính quyền địa phương và các nhà thầu xây dựng, nhà cung cấp thiết bị xây dựng (hệ thống cấp điện, cấp và thoát nước…).

08

Quản lý vận hành, bảo hành, bảo trì hệ thống thông gió – cấp nhiệt trong nhà chung cư–   Quản lý vận hành hệ thống thông gió – cấp nhiệt trong nhà chung cư (nêu cấu tạo chính, nguyên lý hoạt động và việc xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành);

–   Việc bảo hành hệ thống thông gió – cấp nhiệt (nội dung bảo hành, thời gian và kinh phí bảo hành);

–   Việc bảo trì hệ thống thông gió – cấp nhiệt (nội dung bảo trì, quy trình và kinh phí bảo trì);

–   Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa doanh nghiệp quản lý vận hành với Chủ đầu tư, Ban quản trị, chính quyền địa phương và nhà thầu cung cấp hệ thống thông gió – cấp nhiệt.

08

Quản lý vận hành, bảo hành, bảo trì thang máy trong nhà chung cư–   Quản lý vận hành thang máy trong nhà chung cư (nêu cấu tạo chính, nguyên lý hoạt động, công suất, tốc độ, sức nâng của thang máy và việc xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành);

–   Việc bảo hành thang máy (nội dung bảo hành, thời gian và kinh phí bảo hành);

–   Việc bảo trì thang máy (nội dung bảo trì, quy trình và kinh phí bảo trì);

–   Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa doanh nghiệp quản lý vận hành với Chủ đầu tư, Ban quản trị, chính quyền địa phương và nhà thầu cung cấp thang máy.

08

Quản lý vận hành, bảo hành, bảo trì hệ thống thiết bị phòng cháy và chữa cháy (PCCC); về an toàn PCCC; về bảo vệ, cứu nạn, cứu hộ và ứng phó với thiên tai trong nhà chung cư–   Quản lý vận hành máy móc, thiết bị PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ (nêu cấu tạo chính, nguyên lý hoạt động của hệ thống và việc xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành);

–   Việc bảo hành máy móc, thiết bị PCCC và cứu nạn, cứu hộ (nội dung bảo hành, thời gian và kinh phí bảo hành);

–   Việc bảo trì máy móc, thiết bị PCCC và cứu nạn, cứu hộ (nội dung bảo trì, quy trình và kinh phí bảo trì);

08

Quản lý vận hành, bảo hành, bảo trì hệ thống thiết bị phòng cháy và chữa cháy (PCCC); về an toàn PCCC; về bảo vệ, cứu nạn, cứu hộ và ứng phó với thiên tai trong nhà chung cư–   Một số kiến thức, nghiệp vụ về an toàn PCCC, việc bảo vệ, cứu nạn, cứu hộ và việc ứng phó với thiên tai trong nhà chung cư;

–   Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa doanh nghiệp quản lý vận hành với Chủ đầu tư, Ban quản trị, chính quyền địa phương, cơ quan PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

08

* Quản lý vệ sinh, môi trường, cảnh quan của nhà chung cư–   Quản lý vận hành máy móc, thiết bị, hố xả rác, vệ sinh môi trường, cảnh quan (nêu cấu tạo chính, nguyên lý hoạt động của hệ thống và việc xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành);

–   Việc bảo hành máy móc, thiết bị, hố xả rác vệ sinh môi trường (nội dung bảo hành, thời gian và kinh phí bảo hành);

–   Việc bảo trì máy móc, thiết bị, hố xả rác vệ sinh môi trường (nội dung bảo trì, quy trình và kinh phí bảo trì);

–   Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa doanh nghiệp quản lý vận hành với Chủ đầu tư, Ban quản trị, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý môi trường đô thị

04

* Thực hành và khảo sát thực tế

04

–   Thực hành và khảo sát thực tế–   Viết báo cáo thu hoạch

04

04

Kiểm tra cuối khoá

02

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

GIÁM ĐỐC TÒA NHÀ

I.NHÓM KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC ( 12 tiết)

Tổng quát về quản trị nhân lực (mục tiêu, nội dung, các triết lý)

Sơ đồ tổ chức và cấu trúc nhân sự một đơn vị quản lý tòa nhà:

Chức năng nhiệm vụ, quy trình làm việc của các bộ phận;Ban quản lý, kỹ thuật, lễ tân, kế toán và chăm sóc khách hàng.

Tuyển chọn và đào tạo nhân viên:

Chính sách, quy trình, phương pháp phỏng vấn;

Vấn đề hội nhập người mới.§Sổ tay hướng dẫn nhân viên:-Bảng mô tả công việc;

Hướng dẫn quy trình tiêu chuẩn cho mỗi bộ phận của một đơn vị quản lý tòa nhà.

Hoạch định và quản lý hệ thống lương thưởng

II.NHÓM KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG VỀ VỀ VẬN HÀNH VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN ( 24 tiết)

Quản lý tiền khai trương:

Kiểm tra các trang thiết bị: hệ thống M&E, PCCC, điện, nước, CCTV (Closed-circuit television);

Soạn thảo nội quy họat động;Soạn thảo quy trình bàn giao;

Công tác chuẩn bị khai trương.Thiết lập hệ thống các quy trình vận hành tòa nhà (SOP- Standard Operation Procedures):

Các quy định và nội quy tiêu chuẩn: khu văn phòng, khu bán lẻ, khu căn hộ, bộ phận bảo vệ, vệ sinh, các nhà thầu thi công nội thất;

Các thủ tục vận hành tòa nhà;

Các quy định hành động đối phó trong các trường hợp khẩn cấp;

Phương án và kế hoạch tiêu chuẩn về PCCC, diễn tập PCCC, thoát hiểm;

Quy trình kiểm tra các quy định;

Công tác quản lý hệ thống kỹ thuật:

Máy phát điện, hệ thống điện, bơm nước, PCCC, CCTV, thang máy, cấp thoát nước, điện thoại nội bộ, chiếu sáng, mạng nội bộ, cấu trúc tòa nhà;

Kiểm tra, đánh giá hệ thống kỹ thuật; Kiểm tra và sửa chữa định kỳ;

Kế hoạch mua sắm thiết bị vật tư; Lập kế hoạch để duy trì các dịch vụ chung;

Lịch trình làm việc của nhân viên kỹ thuật;

Quản lý tiện tích của tòa nhà:

Hệ thống truyền hình cáp

Hệ thống viễn thông, internet

Bãi giữ xe

Hệ thống CCTV

Quản lý nhà cung ứng dịch vụ: lập kế hoạch thực hiện, quy trình tuyển chọn nhà thầu các dịch vụ

Bảo hiểm tòa nhà;

Dịch vụ bảo vệ; Dịch vụ vệ sinh; Dịch vụ cây cảnh.

III.NHÓM KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ( 24 tiết)

Thiết lập hệ thống tổ chức công tác kế toán

Phương pháp thiết lập kế hoạch doanh thu và chi phí hoạt động:-Xác định kế hoạch và yêu cần thiết trong tương lai để vận hành tòa nhà;Xác định chi phí và nguồn thu cần thiết hàng năm cho tòa nhà và từng khách hàng;Kế hoạch chi phí sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ;Xây dựng doanh thu và dòng ngân lưu trên cơ sở xem xét mặt bằng còn trống, thời gian thuê, giá thị trường.Theo dõi và quản lý các khoản thanh toán

Kiểm soát kế hoạch chi phí vận hành tòa nhà hàng năm:-Lương nhân viên;

Chi phí hành chánh văn phòng;

Chi phí đầu tư hàng năm (CAPEX);

Chi phí vận hành toàn tòa nhà hàng năm (OPEX).§Hệ thống báo cáo: doanh thu, chi phí, thanh toán;

Phân tích rủi ro tài chính.

 IV.NHÓM KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG VỀ QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG ( 16 tiết)

Công tác chăm sóc khách hàng:-Thông tin trao đổi với khách hàng;-Ghi nhận những yêu cầu từ khách hàng;-Phối hợp Chủ đầu tư/PM/M&E để đề ra giải pháp giải quyết hợp lý;-Theo dõi sự hài lòng của khách thuê, xác nhận những quan tâm của khách thuê và đánh giá những dịch vụ cung cấp.Quản lý hợp đồng khách thuê:-Lập hồ sơ quản lý hợp đồngkhách thuê;-Kế hoạch làm việc với khách hàng, Lập hồ sơ theo dõi và cập nhật thông tin khách hàng;-Theo dõi việc thanh toán của khách hàng;Sổ tay khách hàng, hướng dẫn trang trí nội thất

V.NHÓM KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG VỀ QUẢN LÝ RỦI RO ( 12 tiết)

Công tác bảo vệ an ninh trật tự; Công tác giám sát tòa nhà; Bảo hiểm tài sản và trách nhiệm công cộng trong tòa nhà; Kế hoạch quản lý rủi ro:-Rủi ro nội bộ;Khách thuê không tuân thủ việc thanh toán;Phòng ngừa các sự cố thiết bị kỹ thuật;Phương án phản ứng trong trường hợp khẩn cấp.

KẾT NỐI NGAY, ĐỂ CHÚNG TÔI HIỂU HƠN VỀ BẠN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN HOTLINE: 0948 092 855
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x