Loading...

Công nhận cơ sở đào tạo

  • Công nhận cơ sở Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động

    Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động; Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; Quan trắc môi trường lao động và Huấn luyện an ...

  • CÔNG NHẬN CƠ SỞ ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU

    Căn cứ công văn số: 602/QLĐT-TTHT ngày 11/12/2012 của Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xác nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cho Viện Phát Triển Kinh Tế Quốc Tế và đăng tải thông tin của cơ sở đào tạo vào hệ thống dữ liệu trên ...

HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG - SƠ CẤP CỨU CƠ BẢN

Đào tạo nghề

ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU - ĐÀO TẠO XÂY DỰNG

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

VỆ SINH LAO ĐỘNG - Y TẾ LAO ĐỘNG

Đào tạo kỹ năng

Dịch vụ tư vấn

Thông báo mới

Tin tức & Sự kiện

Hỗ trợ trực tuyến

Thư viện ảnh

Mẫu chứng chỉ

THỐNG KÊ

Tổng số truy cập 565819
Truy cập hôm nay 2
Đang online 1