KHOÁ HỌC ĐẤU THẦU

KHÓA HỌC ĐẤU THẦU MỚI NHẤT THEO LUẬT ĐẤU THẦU SỐ 43/2013/QH 13

Cập nhật Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
Cập nhật Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014
Cập nhật Thông tư 04/2019/TT – Bộ KHĐT ngày 25/1/2019 quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.
Cập nhật Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 Quy định chi tiết về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị đảm bảo dự thầu, đảm bảo thực hiện hợp đồng và hoàn trả.
Lưu ý:
Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, nên các khóa học sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Học viên sẽ học trực tuyến qua zoom online, tại cơ quan hoặc nhà riêng…, trên các thiết bị cá nhân như: PC, Laptop, Tablet có kết nối mạng internet.

ĐĂNG KÝ THEO FORM