Loading...

Khai giảng Lớp Đấu thầu qua mạng ngày 15/9/2017 tại Hà Nội & HCM

19/04/2017 07:11:45 AM    Share:

VIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUỐC TẾ

CS 1: Tòa nhà CT4AX2, Bắc Linh Đàm, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội

CS 2: Tòa nhà Lê Hải, Số 128 Phan Đăng Lưu,Phường 3, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

Hotline: Thanh Hương 0977. 037.368 - 0974 503 833

Tel: (04)6680.2565 - (08)3602.3902/05/06/08/09 * Fax: (04)3688.6154 - (08)3845.8895

Email: huonght@vienquocte.vn * Website: www.vienquocte.vn / nghiepvuxaydung.com

THÔNG BÁO

V/v M lp hc đu thu qua mng cp chng ch đu thu

 

- Căn c Ngh đnh 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 ca Chính ph hướng dn thi hành Lut đu thu và la chn nhà thu xây dng theo Lut Xây dng (b sung Ngh đnh 58/2008/NĐ-CP

 

- Căn c Thông tư s 10/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 05 năm 2010 ca B kế hoch&Đu tư.

 

- Căn c theo TT 17/2010/TT-BKH ngày 22/7/2010 quy đnh chi tiết thí đim đu thu qua mng có hiu lc t ngày 15/9/2010 là khung pháp lý đu tiên v đu thu qua mng. Trong đó quy đnh rõ đi tượng áp dng đu thu qua mng là các gói thu dch v tư vn, mua sm hàng hóa, xây lp thông qua hình thc đu thu rng rãi và chào hàng cnh tranh trong nước.

 

- Căn c Văn bn s 128/BKHĐT-QLĐT ngày 07 tháng 01 năm 2013 ca B kế hoch và đu tư v vic đôn đc thc hin thí đim Đu thu qua mng trong năm 2013;

 

* MC ĐÍCH LP HC ĐU THU QUA MNG:

 

- Nhằm giúp học viên hiểu và vận hành được hệ thống đấu thầu điện tử, áp dụng trong công tác đấu thầu tại đơn vị mình, Viện phát triển Kinh tế quốc tế liên kết với Cục Quản lý đấu thầu – Bộ KH & ĐT tổ chức khóa học “Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng” với các nội dung như sau:

 

* NI DUNG KHÓA HC ĐU THU QUA MNG: (Theo chương trình khung của Bộ KH & ĐT ban hành).

 

Chuyên đ 1: Gii thiu tng quát v H thng đu thu qua mng

 

Chuyên đề này giới thiệu tổng quát về Hệ thống đấu thầu qua mạng, bao gồm:

 

1. Giới thiệu trang chủ Hệ thống đấu thầu qua mạng.

 

2. Chức năng của bên mời thầu

 

3. Công nghệ bảo mật

 

4. Các phân hệ chức năng của Hệ thống đấu thầu qua mạng.

 

Chuyên đ 2: Đăng ký người dùng Bên mi thu, Đăng thông báo mi thu và cho phép ti H sơ mi thu

 

Chuyên đề này giúp Bên mời thầu thực hành các nội dung bao gồm:

 

1. Đăng ký người dùng đối với Bên mời thầu

 

2. Đăng tải thông báo mời thầu

 

3. Cho phép đăng tải Hồ sơ mời thầu

 

Chuyên đ 3: Quy trình

 

Chuyên đề này giới thiệu các nội dung bao gồm:

 

1. Quy trình tải Hồ sơ mời thầu, nộp Hồ sơ dự thầu của Nhà thầu

 

2. Mở thầu qua mạng của Bên mời thầu

 

3. Tra cứu kết quả mờ thầu dành cho Nhà thầu.

 

1. ĐI TƯỢNG THAM GIA LP HC ĐU THU QUA MNG:

 

Thành viên Ban Giám đốc, Cán bộ Kế toán, Cán bộ Quản lý Dự án, Cán bộ Quản lý xây lắp, Cán bộ Kế hoạch chuyên gia đấu thầu, Học sinh, Sinh viên chuyên ngành Xây Dựng và các cá nhân, tổ chức có nhu cầu.

 

2. KINH PHÍ HC ĐU THU QUA MNG: Học 1 ngày: 900.000đ/học viên/khóa ; Học 2 ngày 1.200.000đ/học viên/khóa

 

3. ĐA ĐIM HC ĐU THU QUA MNG: Khai giảng ngày 15/09 tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

 

+ Ti Hà Ni: Số 1 Hoàng  Đạo Thúy, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

 

+ Ti TP H Chí Minh: 97 Đặng Dung, Phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

 

4. GING VIÊN: Là những chuyên gia của Cục Quản lý Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và ĐT.

 

5. CHNG CH: Sau khi kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ Đấu thầu theo quy định của Bộ KH & ĐT.

 

PHÒNG ĐÀO TẠO:

 

Tel: (04) 6680.2565 -  Fax: (04) 3688.6154 / (08) 3602.3902 - Fax: (08)3845.8895

DĐ: Thanh Hương 0977. 037.368 - 0974 503 833 

Email: huonght@vienquocte.vn / Website: www.vienquocte.vn

---------------------------------------------

Tin tức cùng chuyên mục :

Tin tức khác :

Thông báo mới

Tin tức & Sự kiện

Hỗ trợ trực tuyến

Thư viện ảnh

Mẫu chứng chỉ